https://dobry-terapeuta.com/wp-content/uploads/2024/02/Patrycja-Polczynska-scaled.jpg

Ocena pacjentów

  5
psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Patrycja Połczyńska

Psycholog o specjalności klinicznej,  Specjalista Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie integracyjnym ( w trakcie szkolenia – Wrocławski Instytut Psychoterapii) , dodatkowo Terapeuta metody Warnkego, Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, praktyk metody Kids Skills oraz „Jestem z Ciebie dumny!”. 

Ukończyłam psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu, następnie studia podyplomowe: Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym w Katowicach oraz zdobyłam uprawnienia pedagogiczne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam odbywając liczne praktyki min. : w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu, Ośrodku Terapii i Psychoedukacji ,,Kompas’’ w Będzinie, Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej ,,DIADA’’ w Gliwicach oraz pracując jako psycholog w placówkach oświatowych oraz w Centrach Terapeutycznych prowadząc treningi umiejętności społecznych dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

Posiadam również doświadczenie jako wykonawca w badaniu naukowym „Aktywne Diady”, gdzie prowadziłam zajęcia z rodzicami i dziećmi na terenie wrocławskich szkół. Obecnie współpracuje z przedszkolami oraz  poradnią psychologiczno-pedagogiczną prowadząc zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 Na codzień pracuję z dziećmi :

-z trudnościami szkolnymi

-z diagnozą całościowych  zaburzeń  rozwoju ( Autyzm, Zespół Aspergera )

-z nadpobudliwością psychoruchową ADHD

-z niepełnosprawnością intelektualną

-z zaburzeniami zachowania i emocji 

-posiadającymi problemy w zakresie kontaktów rówieśniczych

-z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi również mutyzm wybiórczy, 

-z chorobami o podłożu genetycznym 

-z niską samooceną

-przejawiającymi trudności wychowawcze 

 oraz  rodzicami aktywnie wspierając ich w procesie wychowawczym.

Ocena pacjentów

  5

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *