Psychoterapia par

Psychoterapia par

Psychoterapia par może przydać się w każdym związku, na każdym etapie rozwoju relacji, niezależnie od tego, czy para ma za sobą rok, pięć czy nawet trzydzieści lat stażu. Szeroko rozumiany kryzys w relacji może pojawić się w każdym momencie wspólnego życia i jest czymś naturalnym. Często partnerzy potrafią sami sobie poradzić z trudnościami, które ich dotykają. Zdarza się jednak, że para decyduje się na skorzystanie z profesjonalnego wsparcia, ponieważ kryzys nierozwiązany i nieprzepracowany może prowadzić do rozpadu relacji.

Pary, które szukają dla siebie pomocy u psychoterapeuty bardzo często nie wiedzą jak zdefiniować swój problem, nie potrafią przedstawić jasno celu, z jakim przyszły do gabinetu. Dzieje się tak, ponieważ pary te są w głębokim kryzysie. Nie potrafią ze sobą rozmawiać, trudno jest im wyrazić własne potrzeby, czują się zaniedbani, niewysłuchani, często niedostrzegani przez swojego partnera lub zwyczajnie niekochani. Jeden konflikt pociąga za sobą kolejny, a każdy z partnerów czuje, że wspólne życie prowadzi donikąd. Przyczyn takich problemów może być wiele, począwszy od różnych charakterów partnerów, przez odmienne wartości wyniesione z domu rodzinnego, po posiadanie innych potrzeb, często sprzecznych z tymi, które ma druga strona.

Kiedy warto skorzystać z terapii par?

 • przewlekłe zmęczenie, szczególnie poranne. Może występować w postaci hiperstenicznej i wtedy związana jest ze zwiększoną pobudliwością, wybuchami gniewu, zniecierpliwieniem i napięciem emocjonalnym. Postać hiposteniczną zaś cechują zmęczenie poranne, uczucie znużenia, osłabienie, kłopoty z koncentracją uwagi oraz zaburzenia snu.
 • kiedy partnerzy oddalają się od siebie (emocjonalnie, fizycznie) w niepokojący sposób
 • kiedy komunikacja między partnerami opiera się w głównej mierze na konfliktach, kłótniach i codziennych nieporozumieniach
 • kiedy pojawia się poczucie braku akceptacji, braku zrozumienia i bezpieczeństwa we wzajemnej relacji
 • kiedy pojawia się zdrada, powtarzają się romanse
 • kiedy pojawia się pierwsze dziecko i para nie potrafi odnaleźć się w swoich nowych rolach rodzicielsko-partnerskich
 • kiedy para zmaga się z syndromem „pustego gniazda” po odejściu dzieci z domu
 • kiedy zmienia się sytuacja rodzinna, a jej skutki są trudne do zaakceptowania i para nie radzi sobie do końca z nową rzeczywistością
 • kiedy partnerzy tracą poczucie wpływu na rozwój ich wspólnej relacji
 • kiedy para przechodzi traumę, jest w trakcie żałoby lub boryka się z przewlekłymi chorobami któregoś z członków rodziny
 • kiedy jeden bądź oboje partnerzy tracą / zmieniają pracę, czego skutkiem są nowe podziały obowiązków i zadań w relacji

Psychoterapia pary to szansa na nową jakość relacji

Psychoterapia pary przeżywającej trudności skupia się na rozpoznaniu problemu kryzysu, poprawie komunikacji między partnerami oraz na pomocy w odkrywaniu nowych rozwiązań, które w relacji będą skuteczne, rozwojowe oraz uwzględniające potrzeby każdej ze stron. Praca z parą polega na szukaniu efektywnych metod zatrzymania bezproduktywnych konfliktów i budowaniu nowych wzorców zachowań, reguł i norm panujących w relacji, które mają służyć zażegnaniu kryzysowi i przejściu do kolejnego etapu rozwoju relacji.

Psychoterapeuta w trakcie terapii udziela wsparcia każdej ze stron, stwarza warunki niezbędne do tego, żeby każdy miał swoją przestrzeń do nazywania i wyrażania swojego zdania oraz nagłaśniania indywidualnych potrzeb w relacji. Ważne w pracy jest to, aby skupić się na pracy, w której obie strony mają równe prawa i obowiązki względem siebie, warto natomiast unikać oceniania partnerów bądź udzielania im indywidualnych rad, dotyczących ich wspólnego życia.

W praktyce skutkiem psychoterapii partnerskiej może być:

 • odnalezienie bliskości w relacji
 • otworzenie się na potrzeby partnera oraz nauczenie się adekwatnego reagowania na nie
 • ułatwienie parze poprawnej, efektywnej komunikacji
 • nauczenie się wnoszenia do relacji tego, co do tej pory nie było jasno wyrażane
 • nabycie umiejętności pełniejszego wyrażania siebie, swoich intencji i oczekiwań wobec partnera

Katarzyna Majewska – Psycholog, Psychoterapeuta par i rodzin