Psychoterapia rodzin

Terapia rodzin

Terapia rodzin jest cyklem regularnych spotkań, jest wspólną rodzinną drogą do przejścia w towarzystwie terapeuty rodzinnego, rozmową poszczególnych członków rodziny o ważnych sprawach dotyczących ich codziennego życia. Psychoterapia to okazja do poprawy komunikacji oraz relacji w rodzinie.

Każda rodzina tworzy swój unikalny system rodzinny, rządzi się swoimi prawami, ma swój styl porozumiewania się, czy też rozwiązywania różnych trudności. Poszczególni członkowie rodziny pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach, oddziałują na siebie nawzajem każdym słowem, gestem i zachowaniem. Dlatego też w każdej rodzinie problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, równocześnie system rodzinny wpływa na każdego domownika z osobna, z różną intensywnością i w różnym czasie. Dla psychoterapeuty w trakcie terapii ważna jest obecność nie tylko tych „trudnych” domowników sprawiających najwięcej kłopotów, ale wszystkich tych, którzy uczestniczą w powszednim życiu rodziny.

Kiedy warto skorzystać z terapii rodzinnej?

 • kiedy w rodzinie pojawiają lub nasilają się kłopoty we wzajemnych relacjach

 • kiedy kontakty poszczególnych członków rodziny są napięte, a domownicy oddalają się od siebie w niepokojący sposób

 • kiedy czujemy, że kłopoty jednego członka rodziny znacząco wpływają na funkcjonowanie całej rodziny

 • kiedy mamy trudności w budowaniu trwałych, satysfakcjonujących i wspierających więzi między poszczególnymi członkami rodziny

 • kiedy rodzina przechodzi tzw. kryzys i nie radzi sobie z jego negatywnymi skutkami

 • kiedy rodzina przechodzi kolejny etap rozwoju (np. pójście dziecka do szkoły) i nie radzi sobie do końca z nową sytuacją

 • kiedy pojawiają się trudne sytuacje w rodzinie wynikające np. z pojawienia się pierwszego dziecka, lub kolejnego rodzeństwa

 • kiedy dzieci sprawiają trudności wychowawcze

 • kiedy rodzice niepokoją się zmianą zachowania swoich dzieci i nie potrafią zrozumieć źródeł tych zmian

 • kiedy rodzice tracą poczucie wpływu na rozwój ich rodziny

 • kiedy rodzina przechodzi traumę, jest w trakcie żałoby lub boryka się z przewlekłymi chorobami któregoś z członków rodziny

Dla kogo jest terapia rodzin?

Dla każdego, ponieważ każdy człowiek wywodzi się z jakiejś rodziny, tworzy rodzinę lub do niej przynależy w mniejszym bądź w większym stopniu. Psychoterapia rodzinna dedykowana jest tym osobom, parom i cały rodzinom, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w życiu, pragną zrozumieć co się dzieje z nimi samymi oraz w ich rodzinie, szukają odpowiedzi na pytanie „dlaczego jest mi tak trudno w relacjach z osobami, które kocham?”.

Osobom indywidualnym psychoterapia rodzinna stwarza możliwości przyglądania się przekazom rodzinnym, rytuałom, delegacjom przekazywanym często z pokolenia na pokolenie (np. przekaz, że w naszej rodzinie kobiety były zawsze samodzielne). Psychoterapeuta stara się wraz z pacjentem przeanalizować, które z przekazów są nadal aktualne, pożądane i potrzebne w życiu pacjenta, a które wymagają już przeformułowania i dostosowania do indywidualnych potrzeb osoby zgłaszającej się na terapię.

Katarzyna Majewska – Psycholog, Psychoterapeuta par i rodzin