Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna

Jest spotkaniem z lekarzem psychiatrą, który zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych. Jeżeli zgłaszany problem wymaga farmakoterapii, wówczas lekarz po wcześniejszym szczegółowym wywiadzie zaleca najwłaściwszą formę leczenia, która pomaga w złagodzeniu zgłaszanych objawów lub całkowite ich usunięcie. Farmakoterapia nie rzadko wspomaga psychoterapię i jest jej dopełnieniem.