Psycholog dziecięcy

Psycholog Dziecięcy Wrocław - Konsultacje dla Dzieci i Rodziców

Spotkanie z psychologiem dziecięcym jest pomocą skierowaną nie tylko do dzieci, ale również ich rodziców. Często to właśnie rodzic jest pierwszą osobą, która zauważa niepokojące zmiany u swojego dziecka takie np. jak: pogorszenie stopni w szkole, trudności w kontaktach z rówieśnikami, zmiany w obszarach snu, jedzenia, koncentracji, uwagi, pamięci i wiele innych.

W jakim celu odbyć konsultację z psychologiem dziecięcym?

Celem takiego spotkania jest diagnoza psychologa i znalezienie źródła problemu oraz zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy.Zajmujemy się również pomocą dla młodzieży w problemach dotyczących okresu dojrzewania, niechęci do nauki, trudności z koncentracją uwagi, rozkojarzenie, zaburzenia snu i nastroju, lęki, zaburzenia jedzenia, poczucie niezrozumienia i izolacji. Ponadto w tym trudnym okresie mogą pojawić się autodestrukcyjne zachowania takie jak samookaleczenia, myśli samobójcze, agresja, przemoc w rodzinie, z którymi trudno poradzić sobie samemu. Dzięki terapeucie można spojrzeć na pewne sprawy z innej perspektywy i poczuć się lepiej.