Leczenie nerwicy – Klinika Zdrowego Umysłu Wrocław

Nerwica

Nerwica to choroba, która dotyka coraz większą liczbę osób. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że cierpimy na tego typu zaburzenia psychiczne. Nerwica to potoczna nazwa dla zaburzeń nerwicowych, a w obecnej fachowej klasyfikacji dla zaburzeń lękowych. Zaburzenia lękowe, a więc powszechnie znane nerwice obejmują: fobie, reakcje na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną. Objawy nerwicy, jej przyczyny, stopień nasilenia i czas trwania mogą być różne, dlatego też czasami nie zgłaszamy się ze swoim problemem do specjalisty. Jest to bardzo duży błąd, bo leczenie nerwicy jest długotrwałe i należy prawidłowo zdiagnozować jej rodzaj. Na nerwicę cierpi ok. 20% populacji, a jej przyczyny nie są jednoznaczne.

Choć więc czasem słyszymy od znajomych – „nie martw się to tylko nerwica”, powinniśmy w takich wypadkach pomyśleć, że to aż nerwica! Jest ona poważnym zaburzeniem wywierającym wpływ na cały organizm. Jakie są zatem rodzaje nerwicy i jakie dają objawy?

Nerwica neurasteniczna

Jej objawy to z jednej strony wściekłość i rozdrażnienie, a z drugiej przewlekłe zmęczenie, szczególnie poranne. Może występować w postaci hiperstenicznej i wtedy związana jest ze zwiększoną pobudliwością, wybuchami gniewu, zniecierpliwieniem i napięciem emocjonalnym. Postać hiposteniczną zaś cechują zmęczenie poranne, uczucie znużenia, osłabienie, kłopoty z koncentracją uwagi oraz zaburzenia snu.

Nerwica histeryczna

Jest to rodzaj nerwicy charakteryzujący się ucieczką w chorobę somatyczną. Grupa pacjentów cierpiąca na tą przypadłość jest silnie skoncentrowana na doznaniach z własnego ciała. Bardzo często przypadłość wiąże się z licznymi wcześniejszymi wizytami u lekarzy specjalistów, które nie przynoszą efektów, gdyż nie udaje się określić jednoznacznej przyczyny somatycznej. Objawy tutaj mogą być rozmaite i wręcz dramatyczne, jak różnego rodzaju niedowłady, drżenia, napady przypominające ataki padaczkowe, a także przejściowa utrata wzroku czy słuchu, niemożność oddychania lub połykania. Intensywność objawów napawa lękiem i powoduje u pacjenta silną wiarę w poważną chorobę. Jednak często okazuje się, że mają one podłoże psychiczne i służą np. zwróceniu uwagi otoczenia.

Nerwica lękowa

Charakteryzuje się strachem przed wieloma sytuacjami, stanami, rzeczami – pacjent boi się np. o życie swoje i swojej rodziny, boi się wojny lub po prostu zostać sam w domu. Lęk bywa też nieokreślony i utrwalony. Można powiedzieć, że chorzy boją się właściwie zawsze i nie pamiętają kiedy czuły się spokojne i zrelaksowane. Im bardziej nieokreślony lęk tym większa jego intensywność. Lęk powstrzymuje osoby chore przed wieloma aktywnościami, a wręcz może uniemożliwić im normalne funkcjonowanie. W skrajnych przypadkach pacjenci mogą mieć trudność z wyjściem z domu. Nerwica lękowa może też przybrać formę fobii, czyli lęku związanego z konkretnych bodźcem np. lęku wysokości.

Nerwica natręctw

Jest to potoczna nazwa tzw. zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Obsesje są to natarczywe myśli, których trudno się pozbyć i nad nimi zapanować. Kompulsje zaś to sztywne rytuały, związane z przymusem wykonywania pewnych czynności. Natręctwa mogą dotyczyć przymusowego mycia rąk, wielokrotnego sprawdzania zamknięcia drzwi czy też układania rzeczy w określonym porządku. Dostosowywanie się do rytuałów na pewien czas uspokaja pacjenta i pozwala zredukować napięcie. Z czasem jednak objawy mogą nasilić się na tyle, że pochłaniają praktycznie całą aktywność chorego. Nerwice natręctw najczęściej dotyczą sfer życia związanych z porządkiem, czystością, chorobą, seksem i religią.

Nerwicowe reakcje pourazowe

Osoby, które były ofiarą jakiegoś traumatycznego przeżycia (gwałt, śmierć, zranienie bliskiej osoby) lub uległy wypadkowi mogą doświadczać utrwalonej bądź opóźnionej reakcji na silny stres, którego doświadczyły. Objawy to koszmary czy natarczywe wspomnienia związane z przeżyciem, unikanie sytuacji i osób kojarzących się wydarzeniem oraz szereg objawów takich, jak: nadmierna czujność, nadpobudliwość, problemy ze snem i koncentracją.

Nerwice wegetatywne

Długotrwały i przewlekły stres działający na nasz organizm rozregulowuje układ nerwowy i w konsekwencji prowadzi do rozwoju nerwicy wegetatywnej, czyli zaburzeń w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych. Najczęściej dotyczy to układu krwionośnego oraz pokarmowego.

Przyczyny nerwicy

Pierwotną przyczyną nerwicy mogą być urazy wczesnodziecięce, a czynnikiem ją wyzwalającym nieprawidłowa konstrukcja osobowości. Wśród innych przyczyn wyróżnia się czynniki biologiczne, czyli wrodzone cechy bądź stan fizyczny organizmu, a także czynniki społeczne, związane z rolą pełnioną w pracy czy w rodzinie. Częstą przyczyną nerwicy mogą być także traumatyczne przeżycia związane na przykład ze śmiercią bliskiej osoby. Równie często przyczyną nerwicy jest stres i to właśnie on coraz częściej jest odpowiedzialny za problemy natury psychicznej. Wiele osób nie może poradzić sobie z nadmiarem obowiązków w szkole, w pracy co wywołuje silne napięcia emocjonalne i stany, w których osoba cierpiąca na tego typu zaburzenie nie jest w stanie sama sobie pomóc. Nie rozmawiając o swoim problemie z najbliższymi i nie mówiąc o swoich lękach zamykają się często we własnym świecie.

Leczenie nerwicy

Powinno odbywać się we ścisłej współpracy z odpowiednim specjalistą: psychologiem, psychoterapeutą, a czasem również lekarzem psychiatrą. Leczenie tego typu zaburzeń dostosowywane jest indywidualnie do konkretnej sytuacji. Psychoterapeuta uczy pacjenta jak radzić sobie z własnymi emocjami, jak przezwyciężać lęk i przede wszystkim dobiera odpowiednią formę leczenia. Mieszkańcy Wrocławia mogą zgłosić się do doświadczonego terapeuty, który zdiagnozuje rodzaj nerwicy oraz podejmie odpowiednie środki, które pomogą w jej wyleczeniu. Podjęte przez specjalistę działania będą mieć charakter psychoterapii, w niektórych przypadkach we ścisłej współpracy z lekarzem psychiatrą, który zaleci odpowiednie leczenie farmakologiczne. Sposoby te pozwolą osobom dotkniętym nerwicą powrócić do normalnego życia, pokonać lęki i poradzić sobie z własnymi emocjami.