https://dobry-terapeuta.com/wp-content/uploads/2023/11/Karola-300x450-1.jpg

Ocena pacjentów

  4.4
psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Karolina Uchto

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz psychoterapeutą pracującym z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą.

Dyplom psychologa o specjalności klinicznej zdobyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu.

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoje kwalifikacje podniosłam uczęszczając na studia podyplomowe, które dały mi uprawnienia pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, szkołach publicznych i prywatnych oraz  przedszkolach i fundacjach wspierających rozwój dzieci. Dzięki temu poznałam specyfikę pracy z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi różne trudności oraz dysfunkcje.

W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jak również poddaję ją regularnej superwizji.

W pracy psychologa i psychoterapeuty zajmuję się:

  • diagnozą i leczeniem zaburzeń osobowości,
  • wsparciem w kryzysie,
  • terapią dzieci i młodzieży,
  • wsparciem psychologicznym,
  • psychoedukacją rodziców i opiekunów dzieci.

Ocena pacjentów

  4.4

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *