https://dobry-terapeuta.com/wp-content/uploads/2024/02/Ania-Adamicz-Kohut-scaled.jpg

Ocena pacjentów

  4.8
psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Ania Adamicz-Kohut

Nazywam się Anna Adamicz-Kohut –jestem pedagogiem, socjoterapeutką oraz psychoterapeutką w trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalność pedagogika resocjalizacyjna. W 2014 r. roku ukończyłam 2-letnie Studium Socjoterapii przy Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii ,,Plus”. W 2016 r. zdobyłam dyplom diagnosty Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.W 2022 r. ukończyłam studia podyplomowe o kierunku logopedia kliniczna na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Obecnie jestem uczestnikiem szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą zdobyłam pracując w Instytucjach Wsparcia Rodziny, jako Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, jako kurator sądowy – rodzinny zajmując się nadzorem nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej, a także przeprowadzaniem wywiadów rozwodowych. Aktualnie pracuję w Ośrodku Adopcyjnym, gdzie diagnozuję dzieci i szkolę kandydatów na rodziców adopcyjnych.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

mgr Anna Adamicz-Kohut – socjoterapeuta, pedagog, psychoterapeuta 

W 2008 r. ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, o kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Naukę kontynuowałam zdobywając dyplom 2-letniego Studium Socjoterapii przy Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii ,,Plus”. W 2016 r. ukończyłam szkolenie umożliwiające mi diagnozowanie dzieci Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową. W 2022 r. ukończyłam studia podyplomowe o kierunku logopedia kliniczna na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.Obecnie jestem uczestnikiem szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując, jako Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w MOPS oraz PCPR. Przez 8 lat byłam powołana do pełnienia funkcji kuratora sądowego, przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków Wydział Rodzinny i Nieletnich. Obecnie pracuję w Ośrodku Adopcyjnym, gdzie zajmuję się diagnozowaniem dzieci zgłoszonych do procedury adopcyjnej oraz szkoleniem kandydatów na rodziców adopcyjnych. 

Oferuje wsparcie osobom z niskim poczuciem własnej wartości, o obniżonym nastroju, cierpiącym na zaburzenia lękowe i depresyjne, dorosłym, którzy wzrastali w rodzinach dysfunkcyjnych, osobom przeżywającym kryzysy życiowe. W trosce o pacjenta poddaje swoją pracę regularnej superwizji oraz pogłębiam wiedzę z zakresu psychoterapii.

Ocena pacjentów

  4.8

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *