Tomasz Kiedos

psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta

mgr Tomasz Kiedos

Jestem psychoterapeutą osób dorosłych i młodzieży, a także socjoterapeutą i nauczycielem. Kompetencje i wiedzę psychoterapeutyczną zdobyłem szkoląc się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uczelnia ta posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywam prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie psychodynamicznym, gdzie zajmuję się głównie zaburzeniami osobowości. W swojej pracy zwykle stosuję długoterminową psychoterapię wglądową, skupioną głównie na szukaniu przyczyn problemów, a nie samych objawach.

Pomagam osobom odczuwającym:

  • trudności w utrzymywaniu lub nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji - osobistych, rodzinnych, zawodowych;
  • trudności z wyrażaniem siebie;
  • trudności z opanowaniem własnej impulsywności lub agresji;
  • stany depresyjne;
  • stany lekowe i nerwicowe;
  • niską samoocenę;
  • wszelkiego rodzaju dyskomfort w sferze emocjonalnej;

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, seminariach, konferencjach oraz biorąc udział w superwizjach u doświadczonych i rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne superwizorów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, które zobowiązuje mnie do przestrzegania kodeksu etyki psychoterapeuty, w którym szczególnie podkreśla się kwestie regularnej superwizji oraz tajemnicy zawodowej.

Ocena pacjentów
  4,3

No Comments Yet.

Dodaj opinię