Oliwia Witkowska

psycholog, psychoteraputa poznawczo-behawioralny

mgr Oliwia Witkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.
Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, na kierunku psychologia kliniczna. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS kierowanej przez dr Agnieszkę Popiel i dr Ewę Pragłowską.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia.
Stale podnoszę swoje kwalifikację na licznych kursach i szkoleniach (terapia schematów, fobia społeczna, uzależnienia behawioralne etc.).

Od 2016r. prowadzę gabinet prywatny w ramach własnej działalności, współpracuję z Poradnią Zdrowia Psychicznego MEDSAL w Brzegu. Pracuję w Brzeskim Centrum Medycznym na oddziale psychiatrycznym. Wcześniej byłam zatrudniona w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy BCM w Brzegu.
Prowadziłam warsztaty profilaktyczne współpracując z Uniwersytetem III-go Wieku w Brzegu oraz warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu dla uczniów. Odbywałam również staż w Poradni psychologiczno-Pedagogicznej, w Punkcie Pomocy Kryzysowej oraz Centrum Neuropsychiatrii Neuromed.

Pracuję z osobami:

  • doświadczającymi kryzysu psychicznego
  • zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, lęk napadowy)
  • zaburzeniami afektywnymi
  • zaburzeniami osobowości
  • Zespołem Stresu Pourazowego z wykorzystaniem metody przedłużonej ekspozycji E.Foa
  • aburzeniem Obsesyjno-kompulsywnym
  • zaburzeniami adaptacyjnymi

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Ocena pacjentów
  4

No Comments Yet.

Dodaj opinię