Martyna Szewczyk

psycholog, seksuolog, psychoterapeuta

mgr Martyna Szewczyk

Jestem psychologiem, seksuologiem i psychoterapeutą. W swojej pracy, w zależności od potrzeb pacjenta, łączę te trzy specjalizacje. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.
Nie jestem lekarzem, nie wystawiam recept ani zwolnień lekarskich.

I am a psychologist, sexologist and psychotherapist. I am not a doctor of medicine. I do not issue prescriptions nor medical leaves. I also work in English language. Scroll down for more information in English.

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie SWPS Humanistycznospołecznym, o specjalności klinicznej. Ukończyłam Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe o kierunku Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym na Uniwersytecie SWPS. Zdobyłam również kwalifikacje pedagogiczne w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

Mając na uwadze dobro moich pacjentów stale podnoszę swoje kwalifikacje m.in. w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej, w Krakowskim Centrum Psychoterapii oraz na szkoleniach, seminariach i konferencjach związanych z obszarami wykonywanej pracy. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów wielu specjalizacji.

Jako psycholog i seksuolog mam otwarty przewód certyfikacyjny – ubiegam się o tytuł seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, zgodnie z których wytycznymi oraz kodeksem etycznym realizuję swoją pracę zawodową. Jestem również aktywnym członkiem i działam na rzecz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji „ART”.

W swojej pracy zajmuję się m.in.:

 • Problemami z zakresu rozwoju seksualnego u dzieci i młodzieży, zaburzeniami z obszaru seksualności człowieka,
 • Wspieraniem prawidłowego rozwoju dziecka i terapią zaburzeń rozwojowych,
 • Terapią zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Psychoterapią zaburzeń osobowości u dorosłych oraz nieprawidłowo kształtującej się osobowości u dzieci i młodzieży,
 • Trudnościami emocjonalnymi dzieci i młodzieży (m.in. lęk, wycofanie, fobie, niskie poczucie własnej wartości, trudne emocje wynikające z pojawienia się rodzeństwa) oraz dorosłych (trudności w bliskich relacjach, trudności w odnalezieniu się w pracy, wśród ludzi),
 • Zaburzeniami zachowania dzieci i młodzieży (m.in. zachowania nerwicowe, natrętne, zachowania agresywne i autoagresywne, nierozwojowe zachowania seksualne),
 • Terapią i wparciem dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnymi, traumatycznymi doświadczeniami (śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, rozstanie z partnerem, doświadczanie czy obserwowanie przemocy fizycznej i/lub seksualnej),
 • Pomocą psychoterapeutyczną w relacjach z bliskimi, dla dzieci i młodzieży, które znalazły się w nowej rodzinie (adopcyjnej, patchworkowej) oraz ich rodziny, która zmaga się z trudnościami w relacjach z dziećmi, a także dla par, które tworzą takie relacje i zmagają się z trudnościami, które one przynoszą.
 • Terapią seksualną przy zaburzeniach erekcji; przedwczesnym / opóźnionym wytrysku; braku podniecenia, brakiem odczuwania przyjemności z seksu, brakiem satysfakcji z życia seksualnego, brakiem orgazmu; pochwicą, bolesnymi stosunkami;
 • Wspieraniem par w rozmowach o własnej seksualności; przygotowaniem do rozpoczęcia współżycia; wsparciem pary w staraniu się o dziecko;
 • Psychoedukacją seksualną dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Problemami seksualnymi osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie;
 • Zaburzeniami preferencji seksualnych; zaburzeniami tożsamości seksualnej;
 • Wsparciem w przypadku niepewności dotyczącej własnej orientacji seksualnej; brakiem akceptacji własnej orientacji;
 • Uzależnieniem od seksu, masturbacji, pornografii.


Mam doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi, które wiąże się z pracą w placówkach oświatowych – szkołach i przedszkolach; na oddziałach szpitalnych: Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz V Oddziale Stacjonarnym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego; Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Leczenia Udarów w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu, oraz w Zakładzie Karnym w Kłodzku – Oddział Terapeutyczny dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo, Oddział Terapeutyczny dla Skazanych Uzależnionych od Środków Odurzających lub Psychotropowych. Aktywnie wspieram rozwój rehabilitacji środowiskowej. Prowadzę zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, współuczestniczę w organizowanych przez stowarzyszenie DolSAR „ART” wydarzeń związanych aktywizacją osób z doświadczeniem choroby psychicznej i z ochroną zdrowia psychicznego. Współpracuję z innymi specjalistami.

I help people who suffer from:

 • anxiety, depression, emotional problems, phobias, low self-esteem, problems in relationships, obsessions, compulsive behaviors, intrusive thoughts, problems with adaptation (new job, new place, new people), etc.;
 • thoughts, acceptance, sense of: sexual development, sexual orientation, gender identity, sexual relationships, sexual activities, paraphilias, atypical sexual interests;
 • sexual dysfunctions and disorders such as: erectile dysfunction, anorgasmia, painful sexual intercourse, premature ejaculation, lack of or loss of sexual needs, hyperactive sexual desire, compulsive masturbations, addiction to pornography, etc.

I graduated Psychology with a clinical specialty at the SWPS University (University of Social Sciences and Humanities), post-graduate studies on Sexology (Clinical Sexology - Opinion, Education, Therapy), at the University of Adam Mickiewicz in Poznan, post-graduate studies on Clinical neuropsychology and neuropsychological diagnosis in practical terms at the SWPS University. I have got pedagogical qualifications. I continue my education at the School of Psychodynamic Psychotherapy at the Krakow Psychotherapy Center. I supervise all therapeutic processes.

I am currently working at the Lower Silesian Mental Health Center (Day Care Center for Neurosis), I lead a support group for people with mental disorders, I conduct trainings and workshops on human sexuality, support of social and emotional competences, support of parental competences, etc.

Ocena pacjentów
  4.8

2 Opinie

 1. Marcin

  Pani Martyna swoim profesjonalizmem i ciepłym ludzkim podejściem potrafi wytworzyć wręcz domową atmosfere. Bardzo pomógł mi jej punkt widzenia =)

 2. Katarzyna Kowsl

  Jak na tak młodą osobę pani Martyna ma szeroką wiedzę i spore doświadczenie co przekroczyło moje oczekiwania.Jest skuteczna w definiowaniu przyczyn problemów (pomimo wielu płaszczyzn nakładających się na siebie) oraz rozwiązywania ich.Korzystałam już wcześniej z usług kilku innych terapeutów, ale dopiero przy pani Martynie udało mi się całkowicie otworzyć przed soba oraz przygotować na zmiany. Pomogła również mojej dorastającej córce.Zdecydowanie jest terapeutką godną polecenia.

Dodaj opinię