Katarzyna Nowicka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz uzyskałam uprawnienia pedagogiczne kończąc studia podyplomowe.  Doskonalę swoje umiejętności  w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży. Uzyskałam również certyfikat kwalifikacji w zakresie mediacji z uwzględnieniem mediacji rówieśniczych. Doświadczenie zdobyłam pracując w szkole jako psycholog oraz realizując staż na Oddziale Stacjonarnym i Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Pracę terapeutyczną poddaję superwizji u specjalistów z Ośrodka Psychoterapii Dzieci Mały Książe z Krakowa. Tam też biorę udział w szkoleniach i seminariach z zakresu terapii dzieci i młodzieży.

Oferuję pomoc między innymi w następujących trudnościach:

  • zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne napady złości, systematyczne przekraczanie norm społecznych, częste wagary, ucieczki z domu lub szkoły, poważne niszczenie własności, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, zachowania opozycyjno -buntownicze),
  • nadpobudliwość psychoruchowa,
  • zaburzenia emocjonalne (nadmierna lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem i rodzicami, milczenie, zaniżona samoocena),
  • urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne),
  • zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia),
  • zaburzenia jedzenia,
  • mutyzm,
  • trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja).