Katarzyna Woldańska

psycholog, psychoteraputa, socjoterapeuta

mgr Katarzyna Woldańska

Jestem psychologiem, terapeutką oraz socjoterapeutką, która pracuje w nurcie psychodynamicznym.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 2 – letnie studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz 3 – letni kurs psychoterapii w Karkowskim Centrum Psychodynamicznym, a także kurs Arteterapii w Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno – Pedagogicznej Anima oraz kurs I i II stopnia metodą EEG Biofeedback w Centrum Biomed we Wrocławiu. Ubiegam się o uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Stale pogłębiam swoją wiedzę, aby móc dzielić się nią z moimi pacjentami. Superwizuję swoją pracę przez certyfikowanych specjalistów z Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Jestem osobą patrzącą na wieloczynnikowe aspekty wpływu na funkcjonowanie człowieka. Zajmuję się poradnictwem psychologicznym i psychoterapią. Jako terapeuta głównie pracuję z osobami w tzw. kryzysie życiowym, z trudnościami emocjonalnymi, depresją i trudnościami w relacjach z innymi, zaniżoną samooceną. Poza gabinetem mam wieloletnią praktykę w pracy z dziećmi i rodzicami w zakresie wsparcia w rozwoju, w zmaganiu się z kryzysami rodzinnymi i pogłębieniu świadomości w zakresie rozumienia siebie i innych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez pracę w domu dziecka, młodzieżowym ośrodku socjoterapii i szkole oraz w gabinecie prywatnym, gdzie prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych.

Ocena pacjentów
  5

No Comments Yet.

Dodaj opinię