Karolina uchto

Karolina uchto

Karolina Uchto

Współprowadząca Klinikę

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Karolina Uchto

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz psychoterapeutą pracującym z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą.

Dyplom psychologa o specjalności klinicznej zdobyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu.

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoje kwalifikacje podniosłam uczęszczając na studia podyplomowe, które dały mi uprawnienia pedagogiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, szkołach publicznych i prywatnych oraz  przedszkolach i fundacjach wspierających rozwój dzieci. Dzięki temu poznałam specyfikę pracy z osobami dorosłymi oraz z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi różne trudności oraz dysfunkcje.

W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jak również poddaję ją regularnej superwizji.

W pracy psychologa i psychoterapeuty zajmuję się:

-diagnozą i leczeniem zaburzeń osobowości,

-wsparciem w kryzysie,

-terapią dzieci i młodzieży,

-wsparciem psychologicznym,

-psychoedukacją rodziców i opiekunów dzieci.

Ocena pacjentów
  4,3