Karolina Połujańska

psycholog i psychoterapeuta dzieci i młodzieży

mgr Karolina Połujańska

Tytuł psychologa o specjalności klinicznej zdobyłam na Uniwerystecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam również studia podyplomowe dające mi uprawnienia pedagogiczne. Swoje kwalifikacje podniosłam kończąc Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychodynamicznym. Obecnie poszerzam wiedzę oraz doświadczenie terapeutyczne uczęszczając do Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, fundacjach działających na rzecz dzieci, publicznych szkołach oraz przedszkolach, co pozwoliło mi poznać specyfikę pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami i trudnościami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Oferuję pomoc, między innymi, w następujących trudnościach:

 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia zachowania,
 • autyzm,
 • zespół Aspergera,
 • upośledzenie umysłowe,
 • mutyzm,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • trudności szkolne,
 • urazy psychiczne,
 • moczenie nocne,
 • tiki,
 • wsparcie dzieci uzdolnionych,
 • poradnictwo psychologiczne oraz pedagogiczno-wychowawcze dla rodziców oraz opiekunów dzieci.
Ocena pacjentów
  4.1

No Comments Yet.

Dodaj opinię