Justyna Guzik

psycholog, psychoterapeutka, seksuolog

Justyna Guzik

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji oraz seksuologiem w trakcie certyfikacji.

Absolwentką

  • psychologii (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • podyplomowych studiów “Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • przygotowania pedagogicznego dla psychologów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • a także uczestniczką Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzę psychoterapię oraz poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne. Pracuję z dorosłymi i młodzieżą. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii zdobywałam pracując w szkołach, poradniach zdrowia psychicznego, publicznych oraz prywatnych placówkach psychoterapeutycznych oraz na oddziałach psychiatrycznych. Posiadam także doświadczenie w przeprowadzaniu treningów umiejętności oraz warsztatów psychologicznych.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach z zakresu psychologii, psychoterapii i seksuologii, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Oferuję pomoc w problemach w relacjach z innymi ludźmi, trudnościach dotyczących samooceny i poczucia własnej wartości, kryzysach emocjonalnych, radzeniem sobie ze stresem, szeroko rozumianych kłopotach natury seksualnej, zaburzeniach lękowych i depresyjnych, zaburzeniach osobowości.

Psychologist, sexologist and psychodynamic psychotherapist.

  • Graduate of psychology specializing in psychotherapy of mental disorders and clinical sexology at Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznan, Poland.
  • Post-graduate studies in “Clinical Sexology – Opinioning, Education, Therapy” at AMU.
  • Post-graduate studies [in progress] in psychodynamic psychotherapy at Krakow Psychodynamic Center (recommended studies by Polish Psychological Association).
  • Post-graduate studies in pedagogical preparation for psychologists at AMU.
  • Member of Polish Society for Psychodynamic Psychotherapy.

I offer psychotherapy, psychology and sexology counseling for adults and the youth. I have years of firsthand and compound experience from working in numerous therapy centers and psychiatric wards. In addition, I have experience in organizing trainings and workshops related to psychological skills.

I strive to improve my expertise by actively partaking in various professional trainings offered in the filed of psychology, psychotherapy and sexology.

Professional supervisors regularly oversee my practice.

I offer help to individuals dealing with issues rotating around: interpersonal relationships, difficulties with self-esteem, emotional breakdowns, stress, broader issues of sexual nature, anxiety, depression and personality disorders.

Ocena pacjentów
  4

No Comments Yet.

Dodaj opinię