Joanna Danis (Nawrocka)

terapeuta poznawczo - behawioralny

Joanna Danis (Nawrocka)

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym  oraz psychologiem sądowym.

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tym samym tytuł magistra psychologii.  Ukończyłam również Studium Psychologii Sądowej. W celu podnoszenia swych kwalifikacji biorę udział w licznych konferencjach, a także w szkoleniu w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS kierowanej przez dr Agnieszkę Popiel i dr Ewę Pragłowską. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie, Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Pracowni Psychologicznej w Wieluniu oraz pracując ze sprawcami przemocy domowej.

Pracuję, m.in. z osobami:

  • z zaburzeniami nastroju,
  • zaburzeniami nerwicowymi związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną,
  • zaburzeniami osobowości,
  • zaburzeniami odżywiania,
  • zaburzeniami psychicznymi,
  • zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych.

Pracuję w nurcie poznawczo - behawioralnym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Ocena pacjentów
  4

No Comments Yet.

Dodaj opinię