Jacek Ruciński

psycholog

mgr Jacek Ruciński

Jestem psychoterapeutą, socjoterapeutą oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogika opiekuńcza z terapią. Do pracy psychoterapeuty przygotowywałem się kończąc Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – są to szkolenia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałem prowadząc psychoterapię indywidualną w Poradni Zdrowia Psychicznego Sudeckiego Centrum Zdrowia w Dzierżoniowie i Pieszycach. Pracowałem jako socjoterapeuta i wychowawca w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicach. We współpracy ze Stowarzyszeniem Aperiamus prowadziłem długofalowy program socjoterapeutyczny "StopA" dedykowany młodzieży wrocławskich gimnazjów jako profilaktyka przemocy. Prowadzę we współpracy z różnymi instytucjami szkolenia dla nauczycieli z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, organizacji procesu wychowawczego oraz komunikacji i profilaktyki stresu. Pracuję także jako pedagog w Zespole Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej.

Mam doświadczenie w pracy z pacjentami dotkniętymi:

  • zaburzeniami lękowymi,
  • zaburzeniami osobowości,
  • depresją.

Pracuję psychoterapeutycznie z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Prowadzę także konsultacje pedagogiczno - wychowawcze dla rodziców, zwłaszcza dzieci z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną.

Ocena pacjentów
  4

No Comments Yet.

Dodaj opinię