Ewa Franek

Ewa Franek

Ewa Franek

Terapeuta ONLINE

Pedagog, coach / mentor kryzysowy

Ewa Franek

Nazywam się Ewa Franek. Z wykształcenia jestem pedagogiem resocjalizacyjnym. Tytuł magistra uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim, Wydziale Pedagogiki i Psychologii

w Katowicach.

 Doświadczenie zawodowe zdobyłam w takich instytucjach jak poradnia

psychologiczno-pedagogiczna oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Ukończyłam szereg szkoleń w tym m.in.: I Stopień Terapii Skoncentrowanej

na Rozwiązaniach, Praktyk Zastępowania Agresji, mediacje, kurs

Akademii Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu uzyskując certyfikat

akredytowany przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu

Kryzysowego. Nadal poszerzam swoją wiedzę, korzystając z kolejnych szkoleń.

 

Pomagam dorosłym przezwyciężyć kryzys spowodowany rozstaniem, stratą,

rozwodem, epidemią czy też innymi zdarzeniami losowymi. Wspieram też w

rozwoju pokryzysowym. Pomagam osobom doświadczającym przemocy,

jak również stosującym przemoc w rodzinie.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Ocena pacjentów
  4,3