Anna Adamicz-Kohut

socjoterapeuta, pedagog

 

mgr Anna Adamicz-Kohut

W 2008 r. ukończyłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, o kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Naukę kontynuowałam zdobywając dyplom 2-letniego Studium Socjoterapii przy Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii ,,Plus”. W 2016 r. ukończyłam szkolenie umożliwiające mi diagnozowanie dzieci Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową. Obecnie kontynuuję naukę na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, studiując logopedię kliniczną.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując, jako Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w MOPS oraz PCPR. Przez 8 lat byłam powołana do pełnienia funkcji kuratora sądowego, przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków Wydział Rodzinny i Nieletnich. Wykonując powierzone mi przez sąd obowiązki realizowałam nadzór nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej, funkcjonowaniem nieletnich, a także wykonywałam wywiady rozwodowe.

Obecnie pracuję w Ośrodku Adopcyjnym, gdzie zajmuję się diagnozowaniem dzieci zgłoszonych do procedury adopcyjnej oraz szkoleniem kandydatów na rodziców adopcyjnych.

Zajmuję się diagnozą dzieci od 0 do 6r.z., konsultacjami okołorozwodowymi, pomocą w trudnościach wychowawczych dzieci i młodzieży, wsparciem rodziców w trudnościach wynikających z wieku rozwojowego oraz wsparciem rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Ocena pacjentów
  3,9

No Comments Yet.

Dodaj opinię