Aleksandra Śliwińska

Aleksandra Śliwińska

Aleksandra Śliwińska

psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna

Aleksandra Śliwińska

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną w trakcie szkolenia. Na
Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu zdobyłam wykształcenie
psychologiczne. Również na tej uczelni ukończyłam studia podyplomowe
na kierunku praktycznej diagnozy psychologicznej. Aktualnie jestem
uczestnikiem szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zdobywałam dzięki wolontariatom w miejscu dla osób
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i z zaburzeniami odżywiania.
Odbyłam również praktyki w organizacji zajmującej się osobami
doświadczającymi przemocy. Do niedawna pracowałam w Centrum
Zdrowia Psychicznego+ na stanowisku koordynatora merytorycznego
rejestracji. Do moich codziennych obowiązków należał min.: kontakt z
pacjentem, psychoedukacja, wsparcie psychologiczne, a także
interwencja kryzysowa.

Pomagam dorosłym osobom borykającym się z problemami w relacjach,
w kryzysie, odczuwającym lęk i niepokój, a także osamotnienie, czy
doświadczającym traum, jak również mającym problemy w
funkcjonowaniu w życiu codziennym. Pacjent w gabinecie może się czuć
bezpiecznie i swobodnie, dbam przede wszystkim o komfort osoby, która
się do mnie zgłasza. Wzajemne zaufanie i akceptacja jest konieczne, aby
zbudować relację terapeutyczną.

Ocena pacjentów
  4,2