Aleksandra Parusińska

psychoterapeutka uzależnień

Aleksandra Parusińska

Jestem terapeutką uzależnień. Ukończyłam Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w: Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ( Ośrodek Leczenia Odwykowego, Oddział Leczenia Chorób Psychosomatycznych), Stowarzyszeniu ”MONAR”, Pracowni Psychologii Klinicznej Państwowego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. W ostatnich latach pracowałam w oddziale terapeutycznym dla osób uzależnionych do alkoholu oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Trzebnicy.

Ukończyłam szereg kursów i szkoleń w różnych nurtach psychoterapii, co wykorzystuję w swojej praktyce. Obecnie finalizuję szkolenie certyfikacyjne w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, organizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zajmuję się terapią dorosłych, problemowo używających alkoholu ( uzależnionych i nadużywających). Udzielam również wsparcia psychologicznego osobom przeżywającym trudności emocjonalne i interpersonalne związane z pozostawaniem w związku z partnerem / partnerką uzależnionym, a także wynikające z innych problemów życiowych.
Swoją pracę poddaję superwizji.

Ocena pacjentów
  3,8

No Comments Yet.

Dodaj opinię